پسر طلای مامان و بابا

عاشق یکی یدونمم

آتلیه اولین بار

دیروز عصر پسری رو بردیم آتلیه ... اونم برای اولین بار تا قبل از این همیشه خودم تم و وسایل مورد نیاز عکس گرفتن رو آماده میکردم و از پسری عکس میگرفتم ولی از وقتی راه رفته و شیطون شده خیلی سخته قشنگ عکس گرفتن از نفسی برای همین دیروز برای اولین بار رفتیم آتلیه تا عکسای خوشگل خوشگل بگیریم خیلی استرس داشتم خیلی زیاد نمیخواستم ایلیای مامان اذیت بشه ... تا وارد اتلیه شدیم پسری بغض کرد و محکم به من چسبید اولش که وارد اتاق شدیم تا اون همه ادم دور و برش دید زد زیر گریه ولی کم کم با برف شادی و خنده بقیه پسری مشغول بازی شد توی اتاق الهی فداش بشم اینقدر ذوق کرده بود و عکسای خیلی خوشگلی در اومد فدای اون ژست گرفتنت مامان جون &n...
19 آذر 1396

اولین مسافرت مشهد ایلیای مامان و یه جوش و استرس بزرگ

از شهریور تصمیم داشتیم بریم مشهد منتظر بودیم امتحانای بابا امیر تموم شه بعد بریم ... که چون پسری رو برده بودیم مهد و کم کم داشت عادت میکرد ... گفتیم دوباره اگه یه هفته بریم مسافرت و برگردیم برای ایلیا سخت میشه خیلی برای همین گذاشتیم که پسری خوب عادت کنه و بعد حرکت کنیم سمت مشهد ... پسری حسابی به مهد عادت کرده بود دیگه اولای مهر خوبه خوب میرفت و بدون گریه ... غذا خوردنش عالی شده بود اشتهاش خیلی خوب شده بود توی مهد حسابی میخوردحتی پسر طلا که سرلاک دوست نداره توی مهد خیلی خوب میخورد خیالم خیلی راحت تر شده بود ... خوشحال بودم که از این به بعد خوب وزن میگیره پسر مامان برای همین تصمیم مشهدمون رو قطعی گرفتی و روز 14 مهر به سمت ...
25 مهر 1396

رفتن مهد ٣

ماماني اون روز كه فرداش جمعه بود بدترين جمعه عمرم بود شبش خوابم نميبرد و همش اشك تو چشمام جمع ميشد نميدونستم چكار كنم بين دو راهي مونده بودم از يه طرف تصميم گرفته بودم ببرمت مهد و فكر ميكردم راحت قبول ميكني از يه طرف ديگه ميديدم اينقدر اذيت شدي چقدر گريه كردم اون روز چقدو بغضم رو فرو دادم دلم نميخواست شنبه بياد دلم ميخواست تا هميشه پيش خودم باشي و اذيت نشي ، بالاخره بعد از كلنجار رفتن با خودم تصميم گرفتم روزي چند ساعت ببرمت مهد تا عادت كني شنبه دوساعت بردمت و با مامان فهيمه قرار گذاشتيم فرداش خودش تو رو ببره دو ساعت مهد دلم اروم و قرار نداشت چند روز مامان فهيمه بردتت و هنوز هم گريه ميكردي و منم تو اداره بغضم ميگرفت، تا اينكه دو سه رو نازنين ...
28 شهريور 1396

دندوناي هفتم و هشتم ايليا ي مامان

روز سيزدهم چهاردهم شهريور ماه بود كه پسري سخت تب كرد و حالش اصلا خوب نبود دكتر برديم كه خداروشكر گفت عفونت نيست و يه ويروسه ، ما همش فكر ميكرديم پسري ويروس رو از مهد گرفته تا اينكه بازم تب كرد و ابريزش زياد بيني و گاهي هم اسهال بود با اينكه مامان فهيمه همش ميگفت براي دندوناشه ، ديگه بازم پسري رو بردمش يه دكتر ديگه ... دكتر چكاپ كه كرد گفت عفونت نداره و تا دهن پسري رو باز كرد نگاه دندوناش كنه ديد بعله سمت راستش حسابي ورم كرده و قرمز و متورم و خوني شده و گفت دندوناي گل پسري در بياد خوب ميشه ... الهي بميرم لثه هاي پسري اينقدر ورم كرده بود كه خدا ميدونه كه ديروز ديديم بعله بعد از اين همه مدت دندوناي اسيايي بالا و پايين پسر طلا جوونه زده فداش بشم...
14 شهريور 1396

روز دوم مهد

امروز هم دو باره رفتیم مهد با هزار استرس ایلیای مامان خواب بود بردمش مهد دیدم هنوز خوابه گفتم اونجا بمونه بخوابه ممکنه راحت تر قبول کنه منو نبینه اومدم سرکار و سپردم به خاله مهد که وقتی بیدار شد و بیقراری کرد بهم زنگ بزنن دلم اروم و قرار نداشت اصلا با استرس و ترس و لرز پشت میزم نشستم ساعت 8:20 بود که بهم زنگ زدن ایلیا بیدار شده و داره گریه میکنه خودم رو به سرعت برق و باد رسوندم پسری تا منو دید پرید تو بغلم و زد زیر گریه الهی بمیرم مامان اروم نمیشد ... دوتایی اومدیم پایین که تابش بدم و یادش بره که من نبودم پیشش... چه ساعتایی برام گذشت چه روز بود ... خیلی سختم شده ... الهمی بمیرم مامان چکار کنم تا تو اذیت نشی کاش میش...
2 شهريور 1396

مهد آفتاب " اولین روز "

امروز صبح زود بیدار شدم و ایلا رو هم بیدار کردم میخواستم وقتی میریم مهد پسری بیردار باشه و ببینه و احساس غریبی نکنه موقع بیدار شدن با بابایی رفتیم مهد ... من همراه پسری رفتم بالا ... به دور و بر خیلی عجیب و غریب نگاه میکرد ... وقتی رفتیم بالا توی اتاق اصلا دلش نمیخواست بمونه ... کلی پسری رو گرفتم تو بغلم ... برای بچه ها اخم میکرد درست برخلاف انتظارم ... پسری امروز خیلی گریه کرد موقع تعویضش یکی از خاله ها که مسئولش بود ایلیا رو بغل کرد و تا خواست لباسش رو در بیاره زد زیر گریه منم همراش توی حموم رفتم هر چی حرف زدم و شکلک در آوردم ایلیای من اصلا اروم نگرفت چقدر امروز روز بدی بود ... همراه گریه هات مامانی بغض میکردم ... چ...
1 شهريور 1396

میخوام بزارمت مهد

علارغم میل باطنیم تصمیم گرفتم پسری بره مهد اخه توی خونه مامانی خیلی داری لوس میشی و اونا هر چیزی رو که میخوای بهت میدن دلم نمیخواد یه پسر لوس بار بیای دلم میخواد خیلی با ادب باشی پسرم و متاسفانه اونجا مامان فهیمه هر چی که میخوای رو در اختیارت میزارن و این خیلی من رو ناراحت میکنه چند بار هم که سعی کردم بهشون بگم ولی بد برداشت کردن و این باعث میشه که اونا هم ناراحت شن و یه دلیل دیگه هم اینکه حسابی شیطون و بلا شدی و نمیزاری مامان فهیمه به کاراش برسه و همین چیزا باعث شد که تصمیم بگیرم بزارمت مهد از مهد برای خودم یه غول ساختم فکر میکنم که اونجا به بچه ها نمیرسن برای همین میخوام تمام تلاشم رو بکنم و یه مهد خیلی خوب برات پید...
24 مرداد 1396